Публична лекция на тема "Внедряване на SAP S/4HANA STE"

Лекцията ще се проведе на 06.12.2021 от 10:00 до 11:30 часа. 

Темата е Success story: Scalefocus прави внедряване на ERP решението SAP S/4HANA STE за Агрия АД (най-големият агрохимичен производител на Балканския полуостров). Специалистите ще споделят детайли за подходът при внедряване, съответстващ на сложните и специфични бизнес процеси на клиента. Ще обяснят как новата SAP система спомога да се оптимизират бизнес процесите, да се повишат видимостта и проследимостта на всички нива в компанията и да се намалят разходите за поддръжка. 

Лектори ще бъдат: 

Александър Кръстев – CIO на Агрия АД 

Веселина Георгиева, Станислава Станоева, Радослав Ангелов, Надежда Николас – консултанти, взели участие във внедряването на системата 


Линк към среща за провеждане на лекцията: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 


 

Календар